Coaching biznesowy

Coaching – zgodnie z definicją ICF – jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Coaching biznesowy – to oparta na rozmowie metoda wspierania klienta w zmianie nawyków, przekonań, zachowań, postaw oraz poszerzania perspektywy i świadomości związanych z jego życiem zawodowym. Rozmowa, która pomaga klientowi budować świadomość tego co jest i tego co może być. Dzięki niej klient wytycza, planuje i realizuje własne cele własnymi siłami, jedynie przy asyście coacha.

Może być metodą pracy dla Ciebie, jeżeli widzisz w swoim życiu zawodowym różnicę pomiędzy tym co masz, a tym co chciałbyś mieć, a sam nie dostrzegasz możliwości zmiany tego stanu rzeczy.

Nad czym można pracować:
– zmianą sposobu myślenia, by odnajdywać wiele nowych możliwości,
– poprawą zdolności do opanowania emocji, by ograniczać stres,
– komunikacją, by poprawiać jakość relacji,
– znalezieniem swojej drogi rozwoju zawodowego, by się rozwijać,
– równowagą w życiu osobistym i zawodowym, by żyć w harmonii,
– znalezieniem drogi poprawy jakości swojego życia zawodowego, by być szczęśliwym,
– budowaniem świadomości własnych potrzeb, mocnych stron, obszarów dalszego rozwoju, by iść do przodu w zgodzie ze sobą.

Oferuję sesje indywidualne w trzech lokalizacjach: Warszawa, Poznań i Nowa Sól, a także przez Skype i telefon. Cały proces coachingowy zakłada odbycie od 6 do 10 sesji, cena każdej z nich to 250 zł. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej). 

_______________________________________________________________________

On-board coaching biznesowy (coaching nowej roli) – oparta na rozmowie metoda wspierania klienta w zmianie spowodowanej objęciem nowego stanowiska. Coaching prowadzony w tempie klienta, w oparciu o wiarę w jego wewnętrzne zasoby i własne możliwości, które coaching wyzwoli, wzbogacone dodatkowo elementami przekazywania wiedzy (treningu) i consultingu.

W ramach procesu klient realizuje zaprojektowane i uzgodnione cele biznesowe, przywódcze lub osobiste skupiając się na kluczowych wyznacznikach sukcesu i przechodząc przez określone etapy:

  1. Cele, priorytety, zmiana
  2. Talenty, mocne strony, kompetencje
  3. Nowa tożsamość, wywieranie wpływu
  4. Priorytety biznesowe, projekty: współpraca z interesariuszami, analiza sukcesów i porażek
  5. Komunikacja: przekaz, docieranie do sedna, autentyczność, świadomość
  6. Budowanie marki: sojusze, wyróżnik, networking
  7. Przegląd i autorefleksja, wizja i cele na przyszłość, wzmacnianie i świętowanie

Oferuję sesje indywidualne w trzech lokalizacjach: Warszawa, Poznań i Nowa Sól, a także przez Skype i telefon. Cały proces coachingowy zakłada odbycie 7 spotkań, cena każdego z nich to 250 zł. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej).