Life coaching

Coaching – zgodnie z definicją ICF – jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Coaching to rozmowa coacha z klientem.
Rozmowa, która pomaga klientowi budować świadomość tego co jest i tego co może być.
Dzięki niej klient wytycza, planuje i realizuje własne cele własnymi siłami, jedynie przy asyście coacha.

Może być metodą pracy dla Ciebie, jeżeli widzisz w swoim życiu różnicę pomiędzy tym co masz, a tym co chciałbyś mieć, a sam nie dostrzegasz możliwości zmiany tego stanu rzeczy.

Nad czym można pracować:
– zmianą sposobu myślenia, by odnajdywać wiele nowych możliwości,
– poprawą zdolności do opanowania emocji, by ograniczać stres,
– komunikacją, by poprawiać jakość relacji,
– znalezieniem swojej drogi rozwoju zawodowego, by się rozwijać,
– równowagą w życiu osobistym i zawodowym, by żyć w harmonii,
– znalezieniem drogi poprawy jakości swojego życia osobistego, by być szczęśliwym,
– budowaniem świadomości własnych potrzeb, mocnych stron, obszarów dalszego rozwoju, by iść do przodu w zgodzie ze sobą.

Oferuję sesje indywidualne w trzech lokalizacjach: Warszawa, Poznań i Nowa Sól, a także przez Skype i telefon.
Cały proces coachingowy zakłada odbycie od 6 do 10 sesji, cena każdej z nich to 150 zł. Współpraca poprzedzona jest ustaleniem jej zasad, to jest uzgodnieniem i podpisaniem kontraktu coachingowego.

Z każdą osobą zainteresowaną umawiam się na bezpłatną, niezobowiązującą, półgodzinną rozmowę wstępną (nie ma ona charakteru sesji coachingowej).