Dlaczego warto ze mną pracować

DOMowA Moc Coachingu powstała z mojej pasji do pracy z ludźmi.

Jest konsekwencją kilku lat moich własnych poszukiwań drogi zawodowej, trudnych wyborów, nauki u światowej klasy coachów i doświadczeń płynących z czteroletniej praktyki pracy z klientami indywidualnymi.

W trosce o jakość i profesjonalizm świadczonych przeze mnie usług uzyskałam akredytację Associate Certified Coach przy międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów International Coach Federation, a w swojej pracy stosuję Kodeks Etyczny ICF.

Klient jest w centrum mojej uwagi, dlatego w miarę możliwości i jego potrzeb staram się oferować spotkania osobiste w trzech lokalizacjach: Warszawie, Poznaniu i Nowej Soli.

Serdecznie zapraszam do kontaktu!

domowa moc coachingu

 

MOJE CERTYFIKATY

Cerfyfikat potwierdzający kompetencje coachingowe według standardów International Coach Federation

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów The Art & Science of Mindfulness prowadzonego przez coacha MCC Marilyn Atkinson z Erickson Coaching International

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Exploring Coaching with Neuroscience prowadzonego przez coacha PCC Dariusza Niedzieskiego z CO & ME Firma doradcza

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Coach in the process and structure of the individual and business coaching prowadzonego przez coacha PCC Agnieszkę Grys z JAK Marketing-Dialog

 

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Leading a client through a change process prowadzonego przez coacha PCC Agnieszkę Grys z JAK Marketing-Dialog

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Social BRAIN Coaching ONLINE prowadzonego przez coacha PCC Dariusza Niedzieskiego z CO & ME Firma doradcza

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia dla coachów KingmakersTM  LCA On-board Coaching prowadzonego przez coacha MCC Annę Pyrek i coacha PCC Maję Klonowską z Kingmakers

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Changing Perspectives Coaching Supervision prowadzonego przez coacha MCC Annę Cywińską z Leader Business Institute

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia akredytowanego dla coachów Train the Trainer Points Of You  prowadzonego przez facylitatora Patrycję Sawicką-Sikorę Points of You Certified Trainer